De scholen zijn weer begonnen.
Altijd weer een periode waarin we extra bezig zijn met hoe onze kinderen het gaan doen op school. Het is spannend.
En als jij het spannend vindt, dan voelt jouw kind dat feilloos aan, en daarmee zal de spanning voor jouw kind verder oplopen. Realiseer je dat.

In deze blog wil ik vertellen over diverse zaken die relevant zijn als je nadenkt, acteert en communiceert over en met je kind en de school van je kind. Ik geef je inzicht in hoe het werkt, zodat je het begrijpt en je je realiseert hoe je je het beste kunt opstellen. En dat je sommige dingen niet kunt veranderen en andere wel. Inzicht helpt jou optimaal te functioneren en geeft je rust. En je kunt daardoor nog meer begrip voor je kind opbrengen; en voor een HB-er is begrip veel meer waard dan welke aanpassing ook.

Spanning

Een nieuw schooljaar is voor ieder kind spannend, HB-er of niet. Ontdekken hoe de leerkracht van dit jaar zal zijn. Waar het kind in de klas zal gaan zitten, bij welke andere kinderen. Hoe gaat de leerkracht beginnen en hoe gaat hij proberen snel de regels duidelijk te maken, etc.
Een HB-kind is vaak extra gevoelig/sensitief. Dus ook voor zo’n nieuwe start. En dat niet alleen op de eerste schooldagen, maar ook tijdens de weken ervoor; hoe het er met de ouders naartoe leeft (en hoe het ervaart hoe de ouders er naartoe leven!).
Wat waren de verwachtingen en komen die uit? Hoe meer verwachtingen er zijn, hoe groter het risico dat het tegenvalt.
En dan die eerste indruk van de nieuwe leerkracht. Als jouw kind de leerkracht nog niet kent, dan wordt er direct vergeleken met de bekende leerkracht van vorige schooljaar. En of dit nou fijn of niet fijn was, het is wél anders en dus altijd wennen.
En hoe ervaar jij als ouder die nieuwe leerkracht? Reken maar dat jouw sensitieve kind doorheeft hoe jij over die leerkracht denkt. Daar kun je niet veel aan veranderen, maar het helpt wel als je je realiseert dat het zo werkt. Houd het totaalplaatje, waarvan dit een onderdeel is, goed in de gaten.

Wat vindt de leerkracht?

Leerkrachten spreken onderling heel veel over de kinderen en dan vooral over de kinderen die een beetje opvallen, dus bij wie het anders gaat dan gemiddeld.
Voor de docenten is dat vele praten vaak een uitlaatklep. Zijn collega’s willen hem zijn hart laten luchten en hem het gevoel geven dat hij begrepen wordt en daarom praten ze hem dan vaak naar de mond; ze bevestigen wat hij vertelt.
Dat betekent dat als jouw kind het niet gemakkelijk had bij de vorige leerkracht, dat er dan een behoorlijke kans is dat hij al begint met een negatieve indruk bij de nieuwe leerkracht.
Dat is niet eerlijk, maar het is wel een feit. Hoe ga jij daarmee om?
De eerste stap heb je nu gezet: je weet nu dat dit aan de orde kan zijn.
Hoe stel jij je als ouder op naar school?
Als je het niet eens bent met bepaalde zaken en je wordt boos, zal je dan je doel bereiken? Of word je dan alleen maar gezien als ‘die lastige ouder van dat kind bij wie het ook al niet soepel gaat…’

Communicatie met de school

Niet iedere leerkracht c.q. school heeft voldoende kennis over hoogbegaafdheid. En dat kan zich op verschillende manieren manifesteren. Je kunt je over dat gebrek aan kennis natuurlijk druk maken, of boos, of verzin het maar. Doe dat niet. Accepteer het gewoon.
Waar je je energie in moet stoppen, dat is op een goede manier met de school in gesprek blijven. En bij grote voorkeur met de leerkracht van je kind zelf, want die moet het gaan ‘doen’ in de klas.
Zorg dat je duidelijk voor ogen hebt wat het doel is dat je wilt bereiken. En als de school suggereert dat het oplossingen verzint, die jij eigenlijk al eerder aangaf, dan vind je dat prima (voel je dan niet gepasseerd). Sterker, als de school het idee heeft zelf met een goede oplossing te zijn gekomen, dan is de bereidheid ermee aan de slag te gaan alleen maar groter. Stuur dus zelfs aan op zo’n situatie en zet je eigen ego vooral aan de kant; stel je nederig op. Het doel is het enige dat telt; het gaat om je kind.

Verwachtingen

Praat uitgebreid met je kind over zijn verwachtingen van dit schooljaar. Meestal kloppen die verwachtingen niet helemaal met de realiteit. Onderzoek samen wat realistisch is en wat niet. Realiseer je dat teleurstellingen (en zelfs ruzies) vaak ontstaan door verkeerde of te hoge verwachtingen.
Daarom is het van belang je kind te leren praten over zijn verwachtingen. Veel HB-ers denken (onbewust) dat iedereen denkt zoals ze zelf denken. En daarmee denken ze dat hun verwachtingen realistisch zijn, normaal zijn, en uit zullen komen. Ze snappen er dan niets van als de juf het anders doet. Misschien zelfs onlogisch doet. Maar slechts ongeveer 2% van de mensen denkt enigszins zoals jouw HB-kind denkt. Leg je kind uit dat zijn verwachtingen daarom vaak niet of slechts deels (of op z’n best ‘op een andere manier’) zullen uitkomen. Hoe dan ook, hier heeft het kind zeker iets te leren.

Mindmap

HB-ers zeggen vaak dat hun hoofd nooit stil staat. Als je alles wat er in je hoofd gebeurt zou moeten uitspreken, dan is dat reuze irritant voor de anderen. Je hebt er bovendien de tijd niet voor, want je denkt veel te snel en misschien alweer aan heel andere dingen, voordat je eerdere gedachtes uitgesproken zouden zijn.
Het gebeurt heel regelmatig dat ik bij een kind denk: ‘Oh, wat zou ik graag eens een dagje in jouw hoofd wonen, om te horen wat er allemaal gebeurt daar’.
Als jij en jouw kind kunnen mindmappen, maak dan eens samen een mindmap van ‘iets’ dat zich die dag heeft afgespeeld in zijn hoofd. Om een beetje orde te scheppen in de chaos van de drukte van de dag. Jou als ouder geeft het bovendien een interessant kijkje in het hoofd van je kind.

Invloed

De kinderen brengen heel veel tijd op school door en uiteraard willen we dan graag dat die tijd ook zinvol is. Weet echter wel dat ondanks al die tijd die ze daar doorbrengen, jouw invloed als ouder op jouw kind nog vele malen groter is dan die van de school. Dat is toch een heel fijne gedachte; ondanks alles wat er mis kan gaan op school of daar ontbreekt, kan jij altijd nog heel erg veel goedmaken. En zet ook op een rijtje wat er allemaal wel hartstikke goed gaat op school en bespreek dat met je kind. Het is zeker dat zo’n gesprekje alleen maar goed kan doen.