Op 9 september zijn we weer van start gegaan met PlusPlek!

Het was een heel mooie ochtend, met 7 kinderen. Na de inloop (ouders kunnen dan nog even meespelen, kletsen en overleggen) gingen we om 9 uur van start.

Eerst maar eens kijken of er vragen zijn en verwachtingen. Een aantal kinderen dacht aan een gewone klas, waar taal en rekenen gedaan zou worden. Iemands vader dacht meer aan experimentjes doen en een ander had gehoord dat we gingen filosoferen. Eigenlijk allemaal goed, behalve dat PlusPlek geen gewone klas is. Alle kinderen die er zitten zijn namelijk snelle en andere denkers dan gemiddeld in hun eigen klas. En hoewel taal en rekenen onderdeel zijn van wat we gaan doen, is dat niet op een manier die de kinderen gewend zijn.

We startten met een naamspel, om maar eens flink te oefenen met de namen van de kinderen in de klas en met die van Monique en Richelle. Iedereen verzon een bijvoeglijk naamwoord vooraf aan zijn of haar naam. Als dat niet lukte, werd er meegedacht door de groep. Met als regel dat het woord met dezelfde letter moest beginnen als je naam. Zo kwamen ‘razende’, ‘knettergekke’, ‘machtige’, ‘slaperige’, ‘kale’ (zelf verzonnen!), ‘furieuze’ en ‘roekeloze’ voorbij. En dan hadden we nog magische Monique en rare Richelle.

Vervolgens kwam het spel ‘foute antwoorden en foute vragen’ langs. De kinderen waren daar erg goed in. ‘Ben ik een man of een vrouw?’ (vraag gesteld door Monique) werd daardoor beantwoord met ‘24’ en ‘Welke kleur heeft een aardbei?’ werd beantwoord met ‘Eiffeltoren’. Top! Toen moesten er foute vragen verzonnen worden bij antwoorden als ‘35’, ‘heel koud’, ‘blauw’ en ‘morgen’. Dat was iets lastiger maar met zijn allen lukte ook dat prima.

En inderdaad, experimentjes. Die doen we weleens. Zodat je gaat nadenken over ‘wat gaat er gebeuren als ik dit doe?’ en ‘waarom?’. We keken eerst naar een filmpje over de val van een bowlingbal en veertjes, in een ruimte van NASA, die eerst lucht bevatte en daarna vacuüm gemaakt werd. Luchtdruk, vacuüm en zwaartekracht werden besproken. Na het filmpje ging er een spekje in een fles en bedachten de kinderen wat er met het spekje zou gebeuren wanneer we  de lucht uit de fles zouden pompen. En wat als de lucht er dan weer bij komt? Er werd hardop gedacht en er kwamen allerlei verhalen bij. Uiteindelijk dachten ze dat het spekje zou krimpen omdat de lucht eruit gezogen zou worden. Maar toen we de fles vacuüm pompten, bleek het spekje te groeien. Het mooie was dat er direct druk over nagedacht en gepraat werd; Hoe kon dit? En ze kwamen er uit!

Met zijn allen hebben de kinderen twee raadsels opgelost (zogenaamde ‘black stories’). Er is een verhaal met daarbij de vraag ‘wat is er gebeurd?’. Eentje ging over een jaguar en eentje met een man, een berg en een lucifer. Door vragen te stellen (waarop ja of nee geantwoord werd) moesten de kinderen raden wat er gebeurd was. Door naar elkaars vragen te luisteren en er op voort te borduren zijn beide raadsels opgelost. Niet geheel zonder frustratie. Een belangrijke vaardigheid daarbij is ‘kunnen omgaan met frustratie’. Wij zullen ons best doen om de kinderen daar mee in aanraking te brengen en we zullen ze door die momenten heen begeleiden.

Voordat we gingen pauzeren hebben we de kinderen gevraagd of ze mee willen doen aan ‘Elk talent telt’, een wedstrijd. Vrijwel volmondig was dat ja. Een enkeling vond het wat spannend of was bang dat het saai zou zijn. We gaan het zien, want we schrijven ons in! Klik hier voor meer informatie.

In de pauze werd er lekker buiten gespeeld. Voetballen en kastanjes zoeken. Tijdens het voetbal ging het er fysiek stevig aan toe. Te fysiek op een gegeven moment, waardoor we het binnen ernstig hebben gehad over boos worden (dat is oké) en fysieke agressie (dat wordt niet getolereerd). Dat was een mooi moment om het te hebben over boos worden, goed maken en samen lol willen hebben. Slimme mensen hebben vaak heel hevige emoties en ook heel sterke ideeën over wat goed en wat niet goed is. Een sterk rechtvaardigheidsgevoel is ook wat je ziet bij veel mensen die meer of hoogbegaafd zijn. Echter, wat jij rechtvaardig vindt, daar kan een ander heel andere ideeën over hebben. Je begrijpt elkaar daar niet altijd. Het besef dat je een ander niet altijd begrijpt en hij of zij jou niet altijd zal begrijpen, dat is prettig om te hebben. Het is niet erg. Het is goed zo.

Na de pauze zijn we gestart met het maken van een krant via Nieuwstool. Er is getekend, er zijn foto’s uitgezocht, er zijn foto’s en filmpjes gemaakt en strips. Er zijn verhaaltjes geschreven en mopjes. En volgende week gaan we er weer mee verder. Klik hier om te zien hoe het werkt.

Afsluitend mochten de kinderen in twee woorden vertellen wat ze van PlusPlek hadden gevonden. Er was veel enthousiasme en iedereen heeft zin in de volgende keer.
Anders wij wel!
Er zijn mooie vriendschappen aan het ontstaan.