De PlusKlas Castricum is weer begonnen

De PlusKlas Castricum is weer begonnen

Op 9 september zijn we weer van start gegaan met PlusPlek! Het was een heel mooie ochtend, met 7 kinderen. Na de inloop (ouders kunnen dan nog even meespelen, kletsen en overleggen) gingen we om 9 uur van start. Eerst maar eens kijken of er vragen zijn en...
Weer naar school

Weer naar school

De scholen zijn weer begonnen. Altijd weer een periode waarin we extra bezig zijn met hoe onze kinderen het gaan doen op school. Het is spannend. En als jij het spannend vindt, dan voelt jouw kind dat feilloos aan, en daarmee zal de spanning voor jouw kind verder...
Wachten en verveling

Wachten en verveling

Als ik terug kijk op mijn basisschooltijd, blijft één beeld hardnekkig kleven. Wachten. Ik hang met één elleboog op tafel, te wachten tot Brechtje* ook klaar is met het zesde woordje uit het wekelijkse dictee. Want pas daarna gaat de juf verder met oplezen. Ik moet...
Zoals het klokje tikt

Zoals het klokje tikt

Een bijkomend verschijnsel van het ‘ontdekken’ van mijn hoogbegaafdheid, is dat ik het sindsdien niet meer NIET kan weten. Dat heeft mijn kijk op de wereld en op mezelf voorgoed beïnvloed. Bij veel dingen die voorheen gewoon waren, stel ik mezelf nu steeds de vraag :...
Complimentjes

Complimentjes

Waarom reageren hoogbegaafden zo raar op complimenten? Vinden ze zichzelf zó goed? Veel hoogbegaafde kinderen (en volwassenen) gaan moeizaam om met complimenten. Stel dat je als ouder zegt: ‘Je bent zo slim, ik wist wel dat je een tien kon halen voor topografie.’ en...
Verslag van een plusklas

Verslag van een plusklas

PlusPlek is in mei van start gegaan; het was een mooie opening met leerlingen die vol enthousiasme aan de slag zijn gegaan. Met de vragen ‘Wat betekent hoogbegaafd (HB) zijn voor jou?’ en ‘Wat verwacht je van PlusPlek?’ ontstond een beeld van de gedachten en...