Pakket A: Basistraining
1 dag of 2 dagdelen, resp. € 825 / € 900

Tijdens de basistraining wordt het u duidelijk wat hoogbegaafdheid is en op welke kenmerken van hoogbegaafdheid u bij uw leerlingen alert moet zijn. Ook wordt het u duidelijk dat hoogbegaafde kinderen er niet zomaar altijd zelf wel komen, ze hebben uw begeleiding nodig. Maar hoe?
Wat zijn nou juist die uitdagingen waar de hoogbegaafde leerling tegenaan loopt, zoals overtuigingen, motivatie en het leren leren? Hoe kunnen ze daarbij geholpen worden?
Ook komt er aan de orde hoe u hoogbegaafdheid kunt herkennen, welke signaleringsinstrumenten er zijn.
En u krijgt duidelijke handvatten die u direct de volgende dag al in de klas kunt toepassen.
Deze training geeft u veel inzicht in hoogbegaafdheid en u zult merken dat begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in uw klas u niet zozeer energie zal kosten, maar het zal u en uw begaafde leerlingen juist rust geven. Het zal u dus juist minder energie kosten en voldoening opleveren.
Daarbij komt dat veel van wat voor hoogbegaafden essentieel is om goed te kunnen leren, voor alle andere leerlingen ook nuttig kan zijn.

Pakket B: Verrijkingstraining
1 dag of 2 dagdelen, resp. € 825 / € 900

Tijdens deze training gaan we wat dieper in op een aantal onderwerpen uit de basistraining. Hierbij gaan we ervan uit dat het schoolteam over een basiskennis over hoogbegaafdheid beschikt.
Zo zullen we dieper ingaan op de Mindset, die alles te maken heeft met ‘overtuigingen’ van kinderen en ook hoe u als leerkracht die overtuigingen – al dan niet bewust – versterkt.
Hoe houden we leerlingen gemotiveerd of krijgen we leerlingen weer gemotiveerd?
Wat is onderpresteren nou precies? En hoe kunnen we het onderpresteren doorbreken?
Is het zinvol om een HB-leerling een klas te laten overslaan? Of juist niet? Waar let je zoal op bij deze overweging?
Ook gaan we kijken naar wat de school al heeft aan verrijkingsmateriaal, geven we tips voor eventueel meer of ander verrijkingsmateriaal en hoe je het verrijkingsmateriaal kunt inzetten. En ook hoe je klassikale opdrachten zo kunt formuleren dat de opdracht voor iedereen interessant is.
Wij kunnen desgewenst tijdens deze dag ook een ‘spoedcursus’ van een half uur inlassen over de digitale leeromgeving Acadin. Deze digitale leeromgeving is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Kennisnet en het SLO en daarin zijn heel veel goede verrijkingsopdrachten te vinden voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.
Vooralsnog is deze digitale leeromgeving gratis te gebruiken.

Hobega is een bureau voor advies, begeleiding en coaching op het gebied van (hoog)begaafdheid.

Kies onderstaand één van onze diensten uit om meer te weten te komen over wat Hobega voor u kan betekenen.

Maak nu een vrijblijvende kennismakingsafspraak

Pakket C: Verdiepingstraining
1 dag of 2 dagdelen, resp. € 825 / € 900

Tijdens deze training gaan we er vanuit dat er al een basiskennis is van hoogbegaafdheid. En dat de school onderwijsaanpassingen heeft voor hoogbegaafde leerlingen.
Hobega traint uw team in:
1. Twice-exceptional: wat als er naast hoogbegaafdheid ook sprake is van bijvoorbeeld dyslexie, beelddenken, ADHD, ASS of hypersensitiviteit?
2. Executieve Functies: wat zijn executieve functies, hoe kun je deze trainen en waarom zijn bij veel HB-ers de executieve functies minder sterk ontwikkeld?
3. ‘leren leren’: wat heeft een HB-er nodig om te leren leren? En hoe kan je dit zo inzetten dat alle leerlingen er hun voordeel uit kunnen halen?

Pakket D: Beleidstraining (1½ dag)

Alleen medewerkers van één en dezelfde school, dan zijn de kosten € 1250,
zijn er medewerkers van twee verschillende scholen aanwezig (twee beleidsplannen), dan zijn de kosten € 1900,
en als er medewerkers van drie scholen aanwezig zijn (dus 3 beleidsplannen) dan zijn de kosten € 2400.

De beleidstraining is bestemd voor bestuur en directie en Interne Begeleiders.
Deze training start met een volle dag training.
De school krijgt hierbij een opzet van een beleid aangereikt waarmee het aan de slag kan.
Na deze dag zal de school de opgedane kennis toepassen bij het verder uitwerken van het eigen beleidsplan.

Na 4 weken komen we voor een dagdeel nogmaals bijéén en bespreken we de uitgewerkte beleidsplannen. We wijzigen en vullen aan waar nodig en we wisselen van gedachten over de uitdagingen waar we tegenaan zijn gelopen.

Pakket E: Begeleiden opzetten Plusklas
Traject van een half jaar, € 1800

Wanneer de school een beleid rondom hoogbegaafdheid heeft opgesteld (zie ook Pakket D) en daarbij heeft besloten een plusklas te willen opzetten voor zijn leerlingen, dan is dit een training die de school daarbij kan helpen.
(1) Allereerst vergaderen we met het hele team over een plusklas, waarbij er over een aantal belangrijke praktische zaken wordt nagedacht, zoals: wel of geen huiswerk voor de plusklasleerlingen, hoeveel tijd is er voor de plusklas, welke indeling qua groepen, wie mogen er meedoen, wordt er in de rest van de week gewerkt aan de plusklas-opdrachten of staat het werk in de plusklas los van het werk in de klas? Dit doen we met heel het team, juist om ervoor te zorgen dat de plusklas schoolbreed gedragen wordt en iedereen zich erin kan vinden.
(2) In de maanden na deze vergadering begeleidt Hobega de school bij het hele traject van het opzetten van de plusklas. Degene die de plusklas gaat leiden kan met al zijn of haar vragen bij Hobega terecht en kan tips en adviezen vragen over waar hij of zij tegenaan loopt. Veelal zullen deze contacten telefonisch en/of per mail plaatsvinden.
(3) Hobega helpt ook bij het selecteren van de plusklasleerlingen.
(4) En we verzorgen een training voor de ouders van de plusklasleerlingen, zodat ook zij het nut zullen inzien van de plusklas; en we geven ze ook tips & trucs mee voor thuis.
(5) Tot slot geven we een lezing over hoogbegaafdheid en over de nieuw opgezette plusklas op een informatieavond voor alle ouders van de school, zodat iedereen op de hoogte is van wat de school op het gebied van hoogbegaafdheid te bieden heeft.

*****

Uiteraard zijn vele varianten mogelijk. Zo impliceert pakket E een redelijke inzet c.q. tijdsinvestering van de leerkrachten, terwijl er ook voor gekozen kan worden dat Hobega het gehele traject voor u opzet: van signalering tot operationele plusklas, waarbij alle belanghebbenden – met een mooi woord ‘stakeholders’ – op de juiste manier worden geënthousiasmeerd. Bent u geïnteresseerd? Wij doen u graag een voorstel op maat.

Trainingen voor scholen

Hierboven leest u over de pakketten die Hobega aan scholen aanbiedt.

Onze specialisten hebben tientallen jaren ervaring met de begeleiding, ondersteuning en educatie van hoogbegaafden. Wilt u meer weten? Bel ons, mail ons, of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

U kunt ons telefonisch bereiken tijdens kantooruren op 072 505 40 88 of buiten kantooruren op 06 2962 7772 . Daarnaast kunt u mailen naar info@hobega.nl.

Facebook Comments

'Richelle is een gedreven vakspecialist met verschillende invalshoeken voor haar deskundigheid: zelf sinds jaar en dag leraar, met specialistische kennis over hoogbegaafdheid in het onderwijs en HB-ervaringsdeskundige. Van harte aanbevolen!'

Grethe van Geffen; oud-voorzitter van de vereniging Mensa NL

Uit ons blog

Een nieuw brein alstublieft

"Goeiedag mevrouw De Nestel, zegt u het maar." "Ik wil graag een nieuw hoofd." "Een nieuw hoofd? Maar hoezo dan? U heeft met uw hoofd zo te zien geen klagen. Goed, dat velletje is wat rommelig, maar u heeft rechte tanden, geen bril of lenzen, 't is nog...

Lees meer

Dansen dansen dansen

Bekijken en bekeken worden Vaak ben ik me zeer bewust van hoe andere mensen naar me kijken. Soms denk ik zelfs dat ik eerder weet hoe anderen over me denken dan dat ik zelf weet hoe ik over mezelf denk. Tja. Kauw daar maar even op. Ik vraag me af of dat...

Lees meer

Jij snapt mij toch niet

Zijn gezicht, zijn houding, zijn hele lijf straalt uit: foute boel. Zijn moeder weet al beter dan haar armen om hem heen te slaan, zoals toen hij nog klein was. Eerst maar thuis komen. Onderweg van school naar huis zegt hij niets, ook niet als zijn moeder...

Lees meer

Hogere cijfers en een vrolijker kind?

Hogere cijfers en een vrolijker kind? Laat het lekker lezen! Het nieuwe schoolseizoen is net begonnen. Voor ouders altijd weer spannend: hoe gaat hun kind het dit jaar doen? Lezen = doping Wat zou het fijn zijn als er een middel zou zijn waarmee je de...

Lees meer