Complimentjes

Complimentjes

Waarom reageren hoogbegaafden zo raar op complimenten? Vinden ze zichzelf zó goed? Veel hoogbegaafde kinderen (en volwassenen) gaan moeizaam om met complimenten. Stel dat je als ouder zegt: ‘Je bent zo slim, ik wist wel dat je een tien kon halen voor topografie.’ en...
Verslag van een plusklas

Verslag van een plusklas

PlusPlek is in mei van start gegaan; het was een mooie opening met leerlingen die vol enthousiasme aan de slag zijn gegaan. Met de vragen ‘Wat betekent hoogbegaafd (HB) zijn voor jou?’ en ‘Wat verwacht je van PlusPlek?’ ontstond een beeld van de gedachten en...
Flow

Flow

Een belangrijke graadmeter in mijn dagelijks werk is de ‘uit-het-raam-staar-tijd’. Als ik op een nieuwe school begin, bedraagt die tijd nul minuten per dag. Als ik ongeveer een half jaar op dezelfde plek werk, begint die tijd langzaam op te lopen. Soms maskeer ik het...
Mindful

Mindful

Deze ochtend heb ik een introductieles yoga gedaan. Verschillende vormen van yoga passeerden de revue, waarvan ik de ingewikkelde namen alweer vergeten ben. De docent vroeg bij het begin van de les of we allemaal even kort konden vertellen, waarom we deze les volgden....
Volhouden

Volhouden

Als ik ergens een CV moet inleveren, haper ik altijd onder het kopje ‘hobby’s’. Ik ga niet elke zaterdagochtend vijftig baantjes zwemmen, zit niet op volleybal, bespeel geen instrument. Niet dat ik me verveel, maar wat ik allemaal uitspook in mijn vrije tijd lijkt me...